ไทย    ENGLISH      
 
     
   
   
   
   
   
   
   
 

 

 
     
 ____มาตรฐานการผลิต ๘๘
    • เครื่องจักรที่ทันสมัย ถั่วงอกสุระใช้ประสบการณ์ ความชำนาญ และเครื่องจักรที่ทันสมัยในการคัดสรรเมล็ดถั่ว ตรวจสอบ และควบคุมระบบการเพาะถั่วงอก ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ และผลผลิตที่ได้มีความสม่ำเสมอ
   
    • น้ำที่ได้มาตรฐาน น้ำที่ใช้ในการเพาะถั่วงอกได้ผ่านกระบวนการบำบัดน้ำที่ได้มาตรฐาน และการเติมอากาศ (Aeration Process) ทำให้น้ำที่ได้มีความสะอาด และมีออกซิเจน ซึ่งช่วยให้ถั่วงอกเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น
   
    • ระบบควบคุมอุณหภูมิห้อง ถั่วงอกสุระถูกเพาะในห้องที่มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ทำให้ถั่วงอกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อำนวยต่อการเจริญเติบโตอยู่เสมอ ถั่วงอกที่ได้จึงมีความสะอาด แข็งแรง และได้ขนาดลำต้นตามที่ต้องการ
   
    • ไฮโดรโปนิก ถั่วงอกสุระใช้วิธีการเพาะแบบไฮโดรโปนิก (Hydroponics) ซึ่งใช้น้ำในการเพาะแทนดิน หรือทราย จึงมั่นใจได้ว่าผลผลิตที่ได้นี้ปราศจากโรคที่อาจมากับดิน และทราย
   

______ด้วยระบบควบคุมอันทันสมัยนี้ ทำให้ถั่วงอกสุระสามารถสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีทั้งในเรื่องความสด ความสะอาด ความมีคุณประโยชน์ และคุณภาพที่ได้มาตรฐาน

   
       
Copyright 2007 Sura Hydroponic Beansprout__ (แก้ไขครั้งล่าสุด August 9, 2007 )