ไทย    ENGLISH      
 
     
   
   
   
   
   
   
   
 

 

 
     
__ประวัติและประสบการณ์ของโรงถั่วงอกสุระ
 

_____กว่า 30 ปีมาแล้วที่ทางบริษัทได้ประกอบธุรกิจนำเข้าและส่งออกพืชผลทางการเกษตรหลายชนิด อาทิ ข้าวโพด งา ลูกเดือย เมล็ดถั่ว ฯลฯ โดยทางบริษัทมีนโยบายที่มุ่งเน้นในเรื่องการคัดสรรสินค้าต่างๆให้ได้คุณภาพ เพื่อสนองต่อความต้องการของลูกค้าในตลาดต่างประเทศ อาทิ ไต้หวัน และ ฮ่องกง ทำห้ทางบริษัทได้รับการตอบรับและความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นอย่างดีเสมอมา

_____สิ่งหนึ่งที่ทางบริษัทมีความชำนาญเป็นอย่างมากคือ การคัดสรรเมล็ดถั่ว ด้วยความชำนาญนี้ ทางบริษัทจึงได้เกิดความคิดริเริ่มจัดตั้งโรงงานเพาะถั่วงอกขึ้น จุดประสงค์เบื้องต้นนั้นเพื่อพัฒนาประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการคัดสรรเมล็ดถั่วให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากการเพาะถั่วงอกเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องอาศัยคุณภาพของเมล็ดถั่วเป็นพื้นฐานสำคัญในการเจริญเติบโต ถั่วงอกที่สวย คงทน แข็งแรง จึงเป็นตัวที่สามารถชี้ให้เห็นได้ถึงคุณภาพของเมล็ดถั่ว เกรดของเมล็ดถั่วที่นำมาเพาะถั่วงอกนั้นจะต้องเป็นเกรดที่ดีที่สุดในตลาด เมล็ดถั่วเกรดนี้จะมีน้ำหนักดี ความชื้นน้อย และมีอายุที่พอเหมาะแก่การเพาะ ส่วนเมล็ดถั่วเกรดอื่น มักจะถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมวุ้นเส้น หรืออุตสาหกรรมแป้ง เป็นต้น

_____เนื่องด้วยประสบการณ์ที่มีมานานในการคัดสรรเมล็ดถั่ว บวกกับความเข้าใจและใส่ใจในการเพาะถั่วงอก ทำให้ปัจจุบันถั่วงอกสุระเป็นที่ยอมรับในตลาดสด อย่างรวดเร็ว ทางบริษัทจึงได้จัดตั้งโรงงานขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีจุดประสงค์เพื่อปลูกถั่วงอกที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภค จนบัดนี้ โรงงานถั่วงอกสุระได้จัดตั้งขึ้นมากว่า 25 ปีแล้ว โดยยังคงรักษาไว้ซึ่งจุดมุ่งหมายเดิม และมุ่งมั่นพัฒนาสู่มาตรฐานสากล

       
Copyright 2007 Sura Hydroponic Beansprout__ (แก้ไขครั้งล่าสุด August 9, 2007 )