ไทย    ENGLISH      
 
     
   
   
   
   
   
   
   
 

 

 
     
  ๘๗ ผลิตภัณฑ์๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘
    ถั่วงอกร่อนเปลือก เป็นถั่วงอกซึ่งผ่านกระบวนการร่อนเปลือกออกด้วยน้ำ โดยใช้ระบบเครื่องจักรที่ทันสมัยซึ่งปรับปรุงมาจากเทคโนโลยีของญี่ปุ่น ถั่วงอกที่ร่อนเปลือกออกด้วยกรรมวิธีนี้จะไม่ช้ำง่ายเหมือนถั่วงอกที่ร่อนเปลือกออกด้วยเครื่องร่อนถั่วงอกปกติ พร้อมทั้งยังสามารถคงความสด และสะอาด ได้ดีอีกด้วย
 
    ถั่วงอกร่อนเปลือกบรรจุถุงสุญญากาศ (Vacuum Packaging)  เป็นอีกกรรมวิธีในการเก็บรักษาถั่วงอกให้คงความสด รูปร่าง และคุณค่าทางโภชนาการไว้ให้ได้นานที่สุด ถั่วงอกร่อนเปลือกบรรจุถุงสุญญากาศนี้ สามารถอยู่ได้นานถึง 8 ชม. (ในอุณหภูมิปกติ) โดยไม่ออกใบเขียว และถ้าเก็บภายใต้อุณหภูมิ 15-20 ๐C สินค้าจะอยู่ได้นาน 2 ถึง 5 วัน ทำให้ผู้ซื้อสามารถรักษาความสดของสินค้าไว้ได้นาน ด้วยวิธีนี้ผู้ซื้อสามารถประหยัดต้นทุนทั้งค่าใช้จ่ายในการผลิต และเวลาในการผลิต
 
       
Copyright 2007 Sura Hydroponic Beansprout__ (แก้ไขครั้งล่าสุด August 9, 2007 )